Privatlivspolitik for Andersen Erhverv A/S

I virksomheden Andersen Erhverv A/S

Andersen Erhverv A/S
CVR: 33965451
Skovlytoften 9A, 2840 Holte
+45 44 39 01 00
info@andersen-erhverv.dk
www.andersen-erhverv.dk

har vi fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Ligesom alle andre virksomheder i EU er vi omfattet af Databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 (GDPR), som sammen med den danske persondatalov/databeskyttelseslov indeholder retningslinjerne for vores persondatabehandling.

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller professionelt.

Hvis du er kunde hos os eller du er ejer af, ansat hos, eller på anden måde del af en kunde hos os, indsamler og behandler vi dine almindelige personoplysninger, herunder særligt kontaktoplysninger, identitetsoplysninger, oplysninger om titel, uddannelse og ansættelsesforhold, ejendomsoplysninger, skatteoplysninger og økonomiske oplysninger i øvrigt.

Dette gør vi for, at vi og vores kunder kan opfylde den aftale, vi vil indgå eller har indgået med dig eller den kunde, du repræsenterer (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b), og for at kunne forfølge de legitime interesser vi har i fortsat at udvikle vores virksomhed, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af interne statistikker, servicere dig samt at bevare dig i vores netværk (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

For at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser eksempelvis iht. Hvidvaskloven, får vi udover dine kontaktoplysninger, som del af dine identitetsoplysninger, også dit cpr-nr. og yderligere kontroloplysninger (f.eks. legitimation). Disse bruges til den kundekendskabsprocedure, vi skal gennemføre, herunder identificerer ejer- og kontrolstrukturer og reelle ejere. Vi har en underretningspligt, som betyder, at dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder. Vi opbevarer de oplysninger om dig, der kun vedrører hvidvasklovens forpligtelser, i 5 år efter sagens afslutning.

Forestår vi en berigtigelse for vores kunder, får vi også de nødvendige cpr-nr. for at kunne anvende disse i tinglysningsprocessen i overensstemmelse med tinglysningsloven.
Vi kan også registrere og bruge dine personoplysninger når det findes nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser. Dette kan være som led i at forhindre misbrug, styrke IT-sikkerheden eller/og som del i direkte markedsføringsformål.

Vores evne til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

Hvis du er vores samarbejdspartner, ekstern leverandør, eller på anden måde i vores netværk, indsamler og behandler vi dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger samt de oplysninger og den historik, du evt. måtte have som tidligere kunde eller tilsvarende hos os.

Dette gør vi for at forfølge den legitime interesse at bevare dig som samarbejdspartner, ekstern leverandør af ydelser, eller på anden måde i vores netværk i fælles interesse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvis du benytter vores hjemmeside eller på anden måde er i kontakt med os, herunder bestiller ydelser, prospekter eller tilmelder dig vores nyhedsbrev mv., indsamler vi dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger og de oplysninger, du i øvrigt giver os ved din kontakt.

Dette gør vi for at forfølge de legitime interesser vi har i f.eks. at levere den service, du aftager, eller at løse den opgave for vores kunder, der er årsagen til vores behandling af dine oplysninger (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Du kan læse mere om de cookies vi anvender på vores hjemmeside i vores cookiepolitik længere nede.

Udenfor ovenstående relationer vil du som udgangspunkt blive oplyst herom, eller dit samtykke vil blive indhentet, hvis vi behandler dine personoplysninger.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke (GDPR artikel 6 og 9, begge stk. 1, litra a).

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger, af hensyn til dit boligbehov.

Hvornår og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?
Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af vores ydelser, herunder blandt andet

 • salgsvurderinger
 • formidlingsopdrag
 • forhandlinger / købstilbud / købsaftale
 • vurderingsopgaver
 • udlejningsopgaver
 • køberrådgivningsopdrag
 • fremsendelse af salgsmateriale
 • registrering i køberkartotek
 • fremvisninger og åbne huse
 • udsendelse af nyhedsbrev
 • løbende kampagner, konkurrencer m.v.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:

 • kundeservice, rådgivning og administration
 • udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
 • markedsføring af vores ydelser og produkter
 • identifikation af kunder
 • for at beskytte dig med bedrageri
 • for at opfylde lovbestemte krav
 • du udfylder formularer i forbindelse med bestillinger
 • du indsender bestemte dokumenter til os
 • du ringer til os
 • du bruger vores hjemmeside, vores apps og ydelser
 • du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Af hensyn til vores ejendomsmægler- og rådgiveransvar gemmer vi afsluttede sager i 10 år (i visse tilfælde 30 år). Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler.

Uanset øvrig sletning af dine oplysninger, gemmer vi altid adresser på de ejendomme vi har og har haft i kommission. Dette er udelukkende til statistikmæssig brug.

Vi videregiver dine personoplysninger til vores øvrige samarbejdspartnere og eksterne leverandører (se nedenfor).

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b), eller de legitime interesser, vi forfølger (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves i lovgivningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med
Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med visse tredjeparter:

 • Hvis du har bedt os om at bestille fotograf, plantegning, tilstandsrapport m.v. videregiver vi de oplysninger om dig og din bolig, som er nødvendige for at kunne kontakte dig og opfylde aftalen
 • Vi videregiver oplysninger om dig til behandling af salgsopstilling og handlen i sin helhed til e-nettet, i det omfang vi får har dit samtykke hertil
 • Vi videregiver oplysninger om dig, herunder dit cpr-nummer til forsyningsselskaber, i det omfang det kræves og vi har dit samtykke hertil
 • I forbindelse med tinglysning af skøde og øvrige dokumenter, videregiver vi dit cpr-nummer til tinglysningen
 • Hvis du har givet samtykke til det, videregiver vi din e-mailadresse til Boligsiden, til brug for Boligsidens undersøgelse af din tilfredshed med ejendomsmægleren
 • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er os pålagt i henhold til gældende lov, herunder hvidvaskloven
 • Vi videregiver muligvis din oplysninger internt i koncernen og til eksterne forretningspartnere (herunder til rådgivere og banker), hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
 • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede.

Når vi videregiver dine oplysninger, er dette med henblik på markedsføring, statistik og referencer.
Vi indsamler hovedsageligt dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage og indsamle oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. offentlige kilder, din arbejdsgiver, dine ansatte eller vores kunder. Hvis dette er tilfældet, vil du som udgangspunkt få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik. Personoplysninger fra tredjepart indebærer f.eks.:

 • Den offentlige Informationsserver (OIS), e-nettet og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger fx. oplysningerne til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale.
 • Kreditorer, pengeinstitutter og panthavere om indestående hæftelser og relevant økonomi. Vi registrerer og bruger ligeledes disse oplysninger til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale, samt til sikring af, om en handel kan gennemføres. Vi opdaterer oplysningerne løbende.
 • Ejendomsportalerne Lokalebasen, Ejendomstorvet og ReSpace. Disse hjemmesider:
  • indhenter og videregiver dine oplysninger på baggrund af persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
  • opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert.
  • har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges, eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.
  • behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet hermed.

Bemærk at disse portalers privatlivspolitik og persondatabehandling ikke nødvendigvis er den samme som hos os og beskrevet i dette dokument.
Her henviser vi til de respektive siders privatlivspolitik:

Vi sikrer behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger ved både fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) eller sletning
  Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et almindeligt elektronisk maskinlæsbart format.

Hvis vi baserer vores behandling af dine personoplysninger på samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a), har du desuden ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, fx. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Kontaktoplysninger og klageadgang
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, eller hvis du vil indgive en klage.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Vi tager forbehold for ændringer i kontaktinformationen til Datatilsynet, og henviser til Datatilsynets hjemmeside på: www.datatilsynet.dk/kontakt

Cookiepolitik for Andersen Erhverv A/S

Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.
Når du besøger dette website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indeholde personlige oplysninger eller virus.

Hvilke cookies bruges på vores website?
Når du søger på dette website, anvender vi cookies til at gemme søgninger og til at huske din adgang til min side. Derudover bruger vi cookies til at føre statistik over antallet af brugere på sitet, så vi kan tilpasse indhold og annoncering til dig.

Hvor lang tid opbevares cookies?
Cookies sletter sig selv efter 6 måneder. Hver gang du genbesøger siden, forlænges perioden. Cookies opbevares 6 måneder efter dit seneste besøg.

Sådan undgår jeg cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: minecookies.org/cookiehandtering

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”.

Cookies fra vores annoncesamarbejdspartnere
Vi har annoncesamarbejdspartnere, der sender cookies via vores website, og som har adgang til oplysninger, der er indsamlet via cookies fra vores website (tredjeparts-cookies). Annoncesamarbejdspartnerne er:

 • Google

Det er muligt at fravælge at indgå i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: minecookies.org/fravalg/

Google Analytics (trafikmåling)
Vi bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan afmelde dig her.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres for

Andersen Erhverv A/S
Skovlytoften 9A, 2840 Holte
CVR: 33 96 54 51
Tlf. +45 44 39 01 00
E-mail: info@andersen-erhverv.dk