AFTALE UDE

Damvadvej 19, 3660 Stenløse

Spændende Projektejendom!

- Projektejendom til eventuel fremtidig boliganvendelse
- Boliganvendelsen forudsætter et nyt plangrundlag, dvs. kommunens vedtagelse af en lokalplan, idet ejendommen for nuværende alene er omfattet af kommuneplanrammer, jf. s. 6
- Ejendommen sælges tom for lejere og ryddet
- På ejendommen forefindes 4 tankanlæg indeholdende fyringsgasolie
- Der gøres særligt opmærksom på, at matr.nr. 62d og 3q er beliggende i landzone

Kontakt os

Bestil fremvisning

Bestil salgsmateriale