Tofteengen 13, 3450 Lynge

Erhvervsjord i Lynge

- Mulighed for køb af forskellige størrelser af jord, mellem 3.500 – 22.545 kvm
- Erhvervsjord i den nyere del af Lynges erhvervsområde
- Grundene er beliggende i et område med store præsentable virksomheder
- Området er beliggende tæt på S-tog og bus stoppested, derfor gode transportmuligheder
- Virksomheder i området: Widex A/S Fritz Hansen A/S, Despect A/S, GOSH Cosmetics A/S samt Widex A/S.
- Matrikel 7c og 2ae skal købes sammen
- Matrikel 2ae består af et samlet areal på 7.300 kvm, hvoraf 6.200 kvm udgør byggejord og de resterende 1.100 kvm er naturområde
- Matrikel 7c udgør 15.245 kvm, hvoraf det hele er et naturområde
- §3-naturområder indgår i bebyggelsesprocenter
LOKALOMRÅDET:  
Udstykningen er godt beliggende i det attraktive erhvervsområde i Vassingerød. Området ligger i den nyere del af Vassingerøds erhvervsområdet, hvor der er opført store, præsentable domiciler. Området er under hastig udvikling.
Vassingerød har fine tilkørselsforhold, da det er beliggende ca. 2 km fra Hillerødmotorvejen. Af andre hovedfærdselsåre i kvarteret, kan nævnes Slangerupvej og Nymøllevej.
Kvarteret støder endvidere mod øst op til international golfbane, beliggende på den tidligere Farum Kassernes gamle øvelsesterræn.
LOKALPLAN:  
Området er omfattet af lokalplan 318B ”Vassingerød, Allerød Kommune”
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1080268_APPROVED_1208334967045.pdf
Ifølge lokalplanen må området benyttes til produktionsvirksomheder, industri og lager med særlige beliggenhedskrav, dvs. virksomheder som reguleres af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.  
Vedrørende bebyggelse, må der bebygges med op til 50% af matrikelstørrelsen. Den maksimale byggehøjde må maksimalt være 10m, og bygningernes samlede rumfang må maksimalt udgøre 3 m3 pr m2 matrikelareal.
Grunde må ikke udstykkes mindre end 3.500 m2 grundareal.
Der er krav om tilslutning til naturgas.

Kontakt os

Bestil fremvisning

Bestil salgsmateriale