Aa.Louis-Hansens Alle 14, 3060 Espergærde

Attraktiv erhvervsgrund i Kvistgård

-Erhvervsgrund fra 3.000 m2 - 17.681 m2 til salg, i nyt erhvervskvarter 7 km fra Helsingør. 
-Grunden ligger op ad Helsingørmotorvejens afslutning. 
-Grunden ligger langs med Nordbanen, hvor jernbanesporene løber øst for grunden.
-Grunden ligger i område med pligt for naturgastilslutning, samt i et separatkloakeret område, hvilket vil sige, at der skal tilsluttes både regnvand og spildevand. 
-Grunden er byggemodnet, men alene for så vidt angår kloaktilslutningsbidrag. 
-Der skal påregnes udgifter til etablering af stikledninger og yderligere byggemodning. 

-Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 3.27 for "Udvidelse af Mørdrup erhvervsområde beliggende mellem motorvejen og Nordbanen”.
-Ifølge lokalplanen må området anvendes til erhvervsformål, som: Administration, lettere produktion, EDB-Virksomheder, fotografiske virksomheder, reklamevirksomhed og lignende, samt lager og forretningsvirksomhed i tilknytning til de pågældende virksomheder, når forretningsvirksomheden er underordnet virksomhedens egentlige aktivitet og ikke har en butiksstørrelse på mere end 100 m2 pr. ejendom. 
-Egentlig detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer må ikke finde sted. 
-Virksomhederne der kan placeres i området, er klasse 1-3 virksomheder. 
-Virksomhederne må ikke ved støv, røg, støj, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde være til gene for sine omgivelser. 
-Der kan ikke etableres maskinværksteder som f.eks. snedkerværksted, automobilværksted der udfører pladearbejder, smedevirksomhed eller virksomheder med store ventilationsanlæg. 
-Virksomheder der kræver stort areal til udendørsoplag må ikke placeres i området. 
-Ingen grund må udstykkes mindre end 3.000 m2. 

 

Kontakt os

Bestil fremvisning

Bestil salgsmateriale