Tofteengen 7 - 3540, Lynge

Erhvervsjord i Lynge fra 3.500 m2 - 49.124 m2

Andersen Erhverv sælger erhvervsjord, som er beliggende i Vassingerøds erhvervsområde i Lynge. Udstykningen ligger inden for området mellem Fritz Hansen A/S , Despect A/S, GOSH Cosmetics A/S samt Widex A/S.

Erhvervsjorden består primært af god byggejord, men enkelte steder i udstykningen er der naturområder, som ifølge lokalplanen, ikke må bebygges. Naturområderne begrænser ikke byggemulighederne, da de indgår i beregningen af udstykningernes bebyggelsesprocent. Naturarealerne muliggør således større bebyggelse. Bebyggelsen skal placeres på den gode byggejord, som udstykningen indeholder. Lokalplanen pålægger også den kommende bygherre, at naturområdet skal henligge som uberørt natur.

 

MATR.NR 3Æ:  

Samlet areal:   49.124 m2  

– heraf naturområde: 9.918 m2  

 

Prisen på byggejorden er 500.- kr. pr. m2 god byggejord og 250,- pr.m2 naturområde 

Sagsfakta

Sagsnr.
S-10346
Type
Erhvervsgrunde
Kontantpris
22.082.500 kr.
Grundareal
49.124 m2

Kontaktområde

Kontaktinfo - Kim Kyhl Andersen

Administrerende Partner

Telefon: 20963584